دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان اصفهان و در رشته مهندسی نساجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1283 - مهندسی نساجی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23447 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23455 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23459 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23464 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23472 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23475 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول