دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان یزد و در رشته مهندسی نساجی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1283 - مهندسی نساجی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23450 روزانه دانشگاه یزد یزد الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23457 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
23462 روزانه دانشگاه یزد یزد فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26485 روزانه دانشگاه یزد یزد پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
23467 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد الیاف آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23474 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی نساجی و رنگ آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23478 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
26486 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد پوشاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول