دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان تهران و در رشته (HSE) مهندسی شیمی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1293 - (HSE) مهندسی شیمی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23539 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
23541 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
23550 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور