دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مهندسی شیمی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - بهداشت، ایمنی و محیط زیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22970 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22982 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22971 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول