دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه ایمنی صنعتی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - ایمنی صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22973 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد ایمنی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22974 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس ایمنی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
22975 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین ایمنی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
22976 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین ایمنی صنعتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول