دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته مجموعه مرتع و آبخیزداری

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی آبخیزداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23051 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت حوزه های آبخیز آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
23052 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حفاظت آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23053 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان حفاظت آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
23054 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان حفاظت آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
23055 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آبخیزداری شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - علوم و مهندسی مرتع
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23113 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مرتعداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23114 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح و احیای مرتع آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه