دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته علوم و مهندسی آب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - آبیاری و زهکشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23167 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران آبیاری و زهکشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - سازههای آبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - منابع آب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23249 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول