دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) و در رشته مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - ژنتیک و به نژادی گیاهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23269 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23299 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - مهندسی زراعت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23322 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23354 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مهندسی زراعت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - علوم و تکنولوژی بذر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23379 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
23403 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23444 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23459 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول