دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته اقتصاد کشاورزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - اقتصاد کشاورزی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23571 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
23572 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول