دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان آذربایجان غربی و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24208 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24261 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24288 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24289 روزانه دانشگاه ارومیه (مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب) آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
24314 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24339 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24378 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24398 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24418 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24436 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24448 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول