دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان البرز و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24213 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24240 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24265 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24294 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24318 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24343 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24362 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24382 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24402 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24423 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول