دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان همدان و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24210 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24232 روزانه دانشگاه ملایر همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24237 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24263 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24291 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24315 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24334 روزانه دانشگاه ملایر همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24340 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24357 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24360 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24399 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24419 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24435 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول