دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان کردستان و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24228 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24253 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24279 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24308 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24330 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24353 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24371 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24391 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24413 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24431 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24438 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه