دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان خراسان رضوی و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24227 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24252 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24278 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24307 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24317 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24352 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24370 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24390 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24412 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24421 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24452 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول