دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه شاهد - تهران و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24217 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24244 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24269 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24298 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24322 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24346 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24366 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24385 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24406 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24426 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه