دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه صنعتی اصفهان و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24222 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24274 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24325 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24387 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24427 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول