دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه بوعلی سینا - همدان و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24210 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24237 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24263 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24291 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24315 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24340 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24360 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24379 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان زینتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24399 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان گیاهان دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24419 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول