دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) و در رشته علوم و مهندسی باغبانی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23580 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
23606 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23632 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23656 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
23677 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23699 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز درختان میوه آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23719 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز سبزیها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23738 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز گیاهان زینتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23756 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز گیاهان دارویی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23770 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تولید محصولات گلخانه ای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول