دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) و در رشته علوم و مهندسی جنگل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی جنگل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23836 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مدیریت جنگل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
23847 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز علوم زیستی جنگل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23857 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز عمران و بهره برداری جنگل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23863 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مدیریت جنگل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23869 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز علوم زیستی جنگل آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23877 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز عمران و بهره برداری جنگل آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول