دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان زنجان و در رشته مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24653 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24680 روزانه دانشگاه زنجان زنجان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24703 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24723 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول