دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24549 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24550 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24551 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24552 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24553 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24554 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24555 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24556 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24557 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24558 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24559 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24560 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24561 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24562 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24563 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24564 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24565 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24566 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24567 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24568 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24569 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24570 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24571 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24572 روزانه دانشگاه ملایر همدان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24573 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24574 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24575 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24576 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24577 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24578 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24579 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24580 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24581 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24582 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24583 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24584 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24585 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24586 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24587 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24588 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24589 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24590 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24591 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24592 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24593 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24594 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24595 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24596 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24597 روزانه دانشگاه ملایر همدان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24598 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24645 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24646 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24647 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24648 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24649 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24650 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24651 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24652 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24653 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24654 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24655 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24656 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24657 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24658 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24659 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24660 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24661 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24662 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24663 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24664 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24665 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24666 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24667 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24668 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24669 روزانه دانشگاه ملایر همدان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24670 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24671 روزانه دانشگاه یزد یزد فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24672 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24673 روزانه دانشگاه ایلام ایلام منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24674 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24675 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24676 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24677 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24678 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24679 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24680 روزانه دانشگاه زنجان زنجان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24681 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24682 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24683 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24684 روزانه دانشگاه شیراز فارس منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24685 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24686 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24687 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24688 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24689 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24690 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24691 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24692 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24693 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24694 روزانه دانشگاه ملایر همدان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24695 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24696 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول