دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24599 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24600 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24601 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24602 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24603 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24604 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24605 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24606 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24607 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24608 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24609 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24610 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24611 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24612 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24613 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24614 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24615 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24616 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24617 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24618 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24619 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24620 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24621 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24622 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24623 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24624 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24625 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24626 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24627 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24628 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24629 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24630 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24631 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24632 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24633 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24634 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24635 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24636 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24637 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک گرایش شیمی ، حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
( 1308 - مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24697 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24698 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24699 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24700 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24701 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24702 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24703 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24704 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24705 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24706 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24707 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24708 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24709 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24710 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24711 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24712 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24713 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24714 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24715 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24716 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد فیزیک و حفاظت خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24717 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24718 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24719 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24720 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24721 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24722 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24723 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24724 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24725 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24726 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24727 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24728 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24729 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24730 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24731 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24732 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24733 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24734 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24735 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد منابع خاک و ارزیابی اراضی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول