دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان ایلام و در رشته 1309 - مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم دامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24765 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه دوم  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24788 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24817 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24868 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه دوم  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.