دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته مجموعه علوم دام و طیور

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24248 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24249 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24250 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24251 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24252 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24253 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24254 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24255 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24256 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24257 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24258 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24259 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه