دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) و در رشته مجموعه علوم دام و طیور

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24073 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24095 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24119 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24146 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24177 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24192 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز فیزیولوژی دام و طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24210 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
24230 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول