دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) و در رشته مجموعه علوم دام و طیور

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - دام و طیور
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24071 روزانه دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24115 روزانه دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24144 روزانه دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24167 روزانه دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی پرورش زنبور عسل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24175 نوبت دوم دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی اصلاح نژاد دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
24207 نوبت دوم دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24228 نوبت دوم دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه طیور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24245 نوبت دوم دانشگاه تبریز (دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی پرورش زنبور عسل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول