دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته علوم و مهندسی شیلات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - تکثیر و پرورش آبزیان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24289 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تکثیر و پرورش آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24290 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24291 پردیس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24292 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس
کد ضریب 2 - فرآوری محصولات شیلاتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24309 پردیس خودگردان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24310 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - بومشناسی آبزیان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24328 پردیس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس