دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته علوم و مهندسی شیلات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24983 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25004 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25005 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25030 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران صید و بهرهبرداری آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول