دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته علوم و مهندسی شیلات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - تکثیر و پرورش آبزیان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تکثیر و پرورش آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - فرآوری محصولات شیلاتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران فرآوری محصولات شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24312 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر فرآوری محصولات شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - صید و بهرهبرداری آبزیان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24333 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران صید و بهره برداری آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول