دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه کردستان - سنندج و در رشته علوم و مهندسی شیلات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24962 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24975 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25013 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25022 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول