دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) و در رشته علوم و مهندسی شیلات

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - تکثیر و پرورش آبزیان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24264 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تکثیر و پرورش آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24280 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز تکثیر و پرورش آبزیان آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - فرآوری محصولات شیلاتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24296 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز فرآوری محصولات شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24305 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز فرآوری محصولات شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - بومشناسی آبزیان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24314 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
24324 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز بوم شناسی آبزیان شیلاتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول