دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - تکثیر و پرورش آبزیان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24949 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24950 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24951 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24952 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24953 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24954 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24955 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24956 روزانه دانشگاه شیراز فارس تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24957 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24958 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24959 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24960 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24961 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24962 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24963 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24964 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24965 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24966 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24967 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24968 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24969 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24970 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24971 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24972 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24973 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24974 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24975 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24976 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24977 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24978 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24979 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24980 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24981 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24982 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24983 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تکثیر و پرورش آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول