دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - فرآوری محصولات شیلاتی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24984 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
24985 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24986 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24987 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24988 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24989 روزانه دانشگاه شیراز فارس فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24990 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24991 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24992 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24993 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24994 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه
24995 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24996 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24997 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24998 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24999 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25000 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25001 پرديس خودگردان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25002 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25003 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25004 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25005 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر فرآوری محصولات شیلاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول