دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - بومشناسی آبزیان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1311 - علوم و مهندسی شیلات (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25006 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25007 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25008 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25009 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25010 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25011 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25012 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25013 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25014 روزانه دانشگاه گنبد گلستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25015 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25016 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25017 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25018 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25019 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25020 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25021 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25022 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25023 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25024 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بومشناسی آبزیان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول