دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه شهید بهشتی - پردیس سوادکوه مازندران و در رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - کامپوزیت های لیگنوسلولزی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24338 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - پردیس سوادکوه مازندران مازندران کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24345 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - پردیس سوادکوه مازندران مازندران کامپوزیت های لیگنوسلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - بیولوژی و آناتومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24359 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - پردیس سوادکوه مازندران مازندران صنایع سلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24365 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - پردیس سوادکوه مازندران مازندران صنایع سلولزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول