دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1313 - علوم و مهندسی صنایع غذایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25147 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25148 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25149 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25150 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25151 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25152 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25153 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده صنایع غذایی جهاددانشگاهی واقع در مشهد
25154 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران زیست فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25155 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25156 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25157 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25158 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده صنایع غذایی جهاددانشگاهی واقع در مشهد
25159 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25160 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (واحد رفسنجان) کرمان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25161 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول