دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24437 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24438 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24439 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24440 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24441 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان صنایع غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24442 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24443 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران زیست فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24444 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24445 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24446 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24447 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده صنایع غذایی جهاددانشگاهی در مشهد میباشد.
24448 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24449 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (واحد رفسنجان) کرمان فناوری مواد غذایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول