دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته حشره شناسی کشاورزی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1314 - حشره شناسی کشاورزی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25162 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25163 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25164 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25165 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25166 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25167 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25168 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25169 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25170 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25171 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25172 روزانه دانشگاه زنجان زنجان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25173 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
25174 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25175 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25176 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25177 روزانه دانشگاه شیراز فارس حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25178 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25179 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25180 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25181 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25182 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25183 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25184 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25185 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25186 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25187 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25188 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25189 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25190 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25191 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25192 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25193 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25194 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25195 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25196 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25197 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25198 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25199 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
25200 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25201 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25202 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25203 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25204 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25205 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25206 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25207 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25208 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25209 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25210 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25211 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25212 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25213 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25214 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25215 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25216 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25217 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25218 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25219 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25220 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول