دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته حشره شناسی کشاورزی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1314 - حشره شناسی کشاورزی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25191 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25192 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25193 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25194 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25195 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25196 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25197 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25198 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25199 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
25200 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25201 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25202 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25203 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25204 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25205 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25206 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25207 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25208 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25209 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25210 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25211 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25212 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25213 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد حشره شناسی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول