دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) و در رشته حشره شناسی کشاورزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - حشره شناسی کشاورزی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24456 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز حشره شناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
24483 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز حشره شناسی کشاورزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول