دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - بیماری شناسی گیاهی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1315 - بیماری شناسی گیاهی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25221 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25222 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25223 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25224 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25225 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25226 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25227 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25228 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25229 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25230 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25231 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25232 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25233 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25234 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25235 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25236 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25237 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25238 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25239 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25240 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25241 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25242 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25243 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25244 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25245 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25246 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25247 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25248 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25249 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25250 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25251 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25252 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25253 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25254 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25255 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25256 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25257 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25258 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25259 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25260 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25261 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25262 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25263 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25264 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25265 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25266 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25267 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25268 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25269 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25275 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25270 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25271 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25272 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25273 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25274 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25276 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25277 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی بیماری شناسی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول