دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در استان مازندران و در رشته علوم و مهندسی محیطزیست

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - علوم و مهندسی محیطزیست
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24560 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) مازندران مدیریت و حفاظت تنوع زیستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24585 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) مازندران آلودگیهای محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول