دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته علوم و مهندسی محیطزیست

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1317 - علوم و مهندسی محیطزیست (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25357 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی میلاد گلستان - مینودشت تهران مدیریت و حفاظت تنوع زیستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25358 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25359 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25360 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول