دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران پردیس البرز کرج و در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1319 - مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25366 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25385 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز طراحی و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1319 - مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25417 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25433 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25444 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول