دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مدیریت و کنترل بیابان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1321 - مدیریت و کنترل بیابان (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25468 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25469 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25470 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25471 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25472 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25474 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25475 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25476 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25477 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25478 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25479 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مدیریت و کنترل بیابان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول