دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) و در رشته مدیریت و کنترل بیابان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت و کنترل بیابان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24732 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مدیریت و کنترل بیابان آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
24745 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز مدیریت و کنترل بیابان آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول