دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1324 - بیوتکنولوژی کشاورزی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25511 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25512 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25513 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25514 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25515 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25516 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25517 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25518 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25519 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25520 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25521 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25522 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
25523 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25524 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25525 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25526 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25527 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25528 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25529 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25530 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25531 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25532 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25533 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25534 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25535 روزانه دانشگاه گنبد گلستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25536 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25537 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25538 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25539 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25540 روزانه دانشگاه یزد یزد بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25541 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول