دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1324 - بیوتکنولوژی کشاورزی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25542 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25543 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25544 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25545 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25546 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25547 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25548 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25549 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25550 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
25551 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25552 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25553 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25554 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25555 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25556 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25557 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25558 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25559 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25560 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25561 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25562 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25563 نوبت دوم دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول