دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته بیوتکنولوژی کشاورزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - بیوتکنولوژی کشاورزی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24834 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
24835 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24836 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24837 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24838 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24839 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بیوتکنولوژی کشاورزی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه