دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته توسعه روستایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1325 - توسعه روستایی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25570 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25571 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25572 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25573 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25574 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25575 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25576 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25577 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25578 روزانه دانشگاه زنجان زنجان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25579 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25580 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25581 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25582 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25583 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25584 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25585 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25586 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول